Akademia MSP
Kursy kosmetyczne
Image OCHRONY ZDROWIA I URODY TO: 
- Nowoczesne autorskie programy
   kształcenia
- Wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- Prestiżowe dyplomy ukończenia
   Akademii MSP Ochrony Zdrowia i Urody
- Zaświadczenia MEN
- Międzynarodowe certyfikaty
- Korzystne ceny kursów
- Indywidualny tok nauczania

Akademia MSP Ochrony Zdrowia i Urody posiada wpis do ewidencji szkół i placówek kształcenia ustawicznego.
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.)
 
 
Akademia MSP Ochrony Zdrowia i Urody posiada  wpis do Wojewódzkiego Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.08/00005/2007.